Modern Webbutveckling

Vi bygger morgondagens Webbapplikationer med de senaste teknikerna.
Reaktiva och Responsiva på alla enheter, i alla upplösningar, via alla plattformar.

Utvecklingsprocess

Förstudie och design

Ett bra förarbete lägger grunden till ett fulländat resultat och en friktionsfri väg dit. Vi ritar API:er, designar databaser, och går nogrant igenom logiska flöden samtidigt som våra designers och UI/UX specialister sätter grafik och gränsnitt, gärna med designsets och komponenter.

Specifikation och Utveckling

Pixelperfektion, rappa gränsnitt och optimerade flöden är ett måste för en modern applikation.

Vi använder naturligtvis versionshantering för kod, arbetar med kontinuerliga integrationer och releaser samt har en strömlinjeformad och väl utarbetad utvecklingsprocess - allt för att minimera distraktion i arbetet.

Lansering och installation

Med en stabil och automatiserad infrastruktur befinner sig slutprodukten i trygga händer.

Autoskalande för att anpassa sig efter ökad trafikmängd, självlagande för att undvika avbrott. Autonomt och automatiserat. Effektiva och moderna verktyg för administrering av innehåll och data för att underlätta arbetet för dig eller dina kollegor.

Tekniker

Laravel

Kontakta oss

Har du frågor eller vill starta ett projekt? Vårt team är redo att svara på dina frågor.

info@silentridge.io
SPY-ON